Η διαχείριση ενός πλοίου είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία. Δυστυχως ένα μέρος του ρίσκου είναι οι ζημιές στο κύτος του πλοίου. Στην ναυτιλία ονομάζονται “αβαρίες” που συνήθως εννοούνται οι εξωτερικές ζημιές, συνήθως από προσκρούσεις ή προσαράξεις.

Σε μια επισκευή πλοίου με πιστοποιήσεις IACS και πρότυπα ποιότητας ISO θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά εάν η ζημιά βρίσκεται κάτω από την ίσαλο γραμμή. Τα νέα ελάσματα και ενισχυτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν με μέγιστη ακρίβεια και να συγκολληθούν με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα. Δεν χρειάζεται μόνο να περάσουν την επικείμενη επιθεώρηση του Νηογνώμονα αλλά και να ανταποκριθούν στις δυνάμεις του πλοίου εν κινήση. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήσαμε μια επισκευή ζημιάς στο πλευρικό κέλυφος σε μόλις δύο ημέρες. Έγιναν τα εξής.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ

Η ζημιά εντοπίστηκε στη δεξιά πλευρά, λίγο πάνω από την ίσαλο γραμμή. Το πλαϊνό κέλυφος ήταν στρεβλωμένο μεταξύ πολλών ενισχυτικών. Προσδιορίσαμε το μέγεθος των ελασμάτων και τα εσωτερικά ενισχυτικά που έπρεπε να αντικατασταθούν και ανοίξαμε μια πρόσβαση εξωτερικά. Αυτό το παράθυρο θα βοηθήσει τους τεχνικούς να εκτελέσουν μια πιο ακριβή κοπή. Στη συνέχεια, ολόκληρη η κατεστραμμένη επιφάνεια κόβεται και αφαιρείται από το πλοίο προσεκτικά με εργαλεία οξυγόνου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Μετά την αφαίρεση των παλαιών ελασμάτων, ξεκινά η κατασκευή των ικριωμάτων. Από πλευράς ασφάλειας, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα μέρη της επισκευής. Η μεταλλική κατασκευή θα διασφαλίσει την ευχέρεια των εργασιών και την ασφάλεια του προσωπικού.

Ο γερανός της εταιρείας μας άρχισε να μετακινεί τα νέα ελάσματα στο πλοίο. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να είναι πολύ καλά κατασκευασμένα και καθαρισμένα, έτοιμα προς συγκόλληση. Οι ελασματουργοί μας έχουν ετοιμάσει χαλύβδινα στοπ στη γάστρα για να τοποθετούν τα κομμάτια ευκολότερα και με ακρίβεια επί του πλοίου. Με τη βοήθεια παλάγκων που τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό, τα μεταλλικά φύλλα τοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν επί του πλοίου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Μετά τη στερέωση των μεταλλικών φύλλων ξεκινά η λεπτή διαδικασία της συγκόλλησης. Είναι ζωτικής σημασίας η εξαγωγή των επικίνδυνων αναθυμιάσεων συγκόλλησης για την ασφάλεια των συγκολλητών και τη γενική λειτουργική ευκολία. Με δύο ανεμιστήρες να εργάζονται ακούραστα, το εργοτάξιο κρίθηκε ασφαλές και τα μηχανήματα συγκόλλησης άρχισαν να δουλεύουν.

Οι συγκολλητές μας άσκησαν τη μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια για να παραδώσουν μια επισκευή που περνάει από αυστηρή επιθεώρηση. Το γεγονός ότι τα μεταλλικά κομμάτια προετοιμάστηκαν και καθαρίστηκαν ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ταχύτητα συγκόλλησης τους. Σε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες, η επισκευή ολοκληρώθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μετά από αξιολόγηση προτύπου υπερήχων, η επισκευή πέρασε με επιτυχία και παραδόθηκε στους πλοιοκτήτες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι σημαντικό να έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων όσον τον για να παραδώσετε μια τόσο ποιοτική επισκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από τα μεταλλικά φύλλα μέχρι τη λειτουργία και την ασφάλεια του γερανού, το μόνο μέλημα πρέπει να είναι η παράδοση επισκευής. Με τη διαχείριση της αξιολόγησης κινδύνου, η El Greco Shipyards εξαλείφει τους χρονοβόρους παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του εργοταξίου. Ως εκ τούτου, οι παραδόσεις γίνονται πάντα έγκαιρα και με τα πρότυπα ποιότητας IACS.