Δεξαμενισμοί

elgrecodeksamenismoi

Το πλοίο σας σε καλά χέρια

Πραγματοποιούμε περισσότερους από 10 δεξαμενισμούς σε ελληνικά ναυπηγεία για όλους τύπους πλοίων και μεγεθών. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε κατά την διάρκεια του δεξαμενισμού είναι:

  • Eπισκευές ελασμάτων στο κύτος
  • Αντικατάσταση ανοδίων
  • Εξάρμοση – επανάρμοση sea-chest
  • Eξάρμοση – επανάρμοση rope guard προπελών
  • Εξάρμοση – επανάρμοση σχαρών bow-thruster
  • Αντικατάσταση κλειδιών-συνδέσμων καδενών αγκυρών

Ζητήστε μας προσφορά