Κατασκευές και μετασκευές πλοίων

elgrecokataskeuesmetaskeues

Η ομάδα μας έχει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή πλωτών μέσων και πλοίων. Οι κατασκευές πλωτών μέσων καθώς και προκατασκευές τμημάτων πλοίων γίνονται στα εργοστάσια της εταιρείας μας και μεταφέρονται όπου μας ζητήσει ο πελάτης.

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένους ναυπηγικούς χάλυβες και αλουμίνια και αναλαμβάνουμε την δομική κατασκευή οποιουδήποτε πλωτού μέσου.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοκληρώσει πολλές κατασκευές λαντζών και πακτώνων στις εγκαταστάσεις μας.

Ζητήστε μας προσφορά