Οι πιστοποιήσεις μας

iso9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ISO 9001:2015

Πιστοί στην καθημερινή αποστολή μας για αναβάθμιση των προδιαγραφών μας, αποδόθηκε στην εταιρεία μας πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015 από τον Γαλλικό Νηογνώμονα “Bureau Veritas” (BV). Μέσω των ετήσιων επιθεωρήσεων του Νηογνώμονα επιπέδου IACS στην εταιρεία μας, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια η διασφάλιση της ποιότητας όλου του φάσματος των εργασιών μας: από το γραφείο μέχρι και την τελική παράδοση του έργου στο πλοίο.

iso14001

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ISO 14001:2015

Ακολουθούμε το όραμα της Ευρώπης και της Ελλάδας για μια πιο βιώσιμη κοινωνία και καθαρότερες θάλασσες. Από το 2021, η εταιρεία έχει προβεί σε ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των εγγράφων της καθώς και σε διαχώριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων της. Η δεύσμευσή μας για χαμηλότερο αντίκτυπο στην ενέργεια και στο περιβάλλον αντικατοπτρίζεται από την πιστοποίηση μας με το ISO 14001:2015 επίσης από τον Γαλλικό Νηογνώμονα “Bureau Veritas” (BV).

sigkolitis

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Δεσμευμένοι με την έννοια της ποιότητας, ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα συγκολλήσεων για τις Ελασματουργικές μας επισκευές και κατασκευές. Η εταιρεία μας έχει 2 πιστοποίησες συγκολλήσεων από τους Νηογνώμονες “Lloyd’s Register” και “RINA” καθώς και πιστοποιήσεις για τους συγκολλητές μας.